Tros-trendene i 2017

Berøringsangst for religion erstattes av dialog. Dette er et av trekkene som vil prege troslivet i år.
05. Januar 2017

Ole Thomas Talset er leder for den kristne ungdomsfestivalen Get Focused og administrasjonsleder i tankesmien Skaperkraft.

– I forkynnelsen som retter seg utover, ser jeg godhetsbevegelsen der man gjør noe for byen, enten det er å klippe gresset eller rydde i hagen. Flere og flere kirker henger seg på dette, og det skjer særlig i byene.

Blant kristne ser han også en trend der kristne samarbeider mer. Det skjer både mellom generasjoner, mellom kirker i samme kirkesamfunn, men også mellom kirker fra ulike kirkesamfunn.

Del
Powered by Cornerstone