Gründere kan endre Europa til det bedre

Bokanmeldelse: «Konkurransekraft» byr på en skildring av det mest spennende som skjer på flere av Europas gründerscener.
15. September 2016

Hva kan så gründere lære av en slik bok, som inneholder en mengde lett tilgjengelige gründererfaringer? Her vil lærdommene naturlig nok være preget av egen situasjon og utfordring. Likevel inviterer flere av de intervjuede gründerne til å tenke spesielt nøye på følgende: 1) Bygg et godt gründerteam med personer som utfyller hverandre, 2) vær ekstremt opptatt av å lære hele tiden, spesielt av egne feil, og 3) skap et tidlig resultat i form av en pilot, test eller prototyp, slik at det blir lettere å tiltrekke såkornkapital for å lykkes med den første fasen, og sist men ikke minst: 4) Det er i møte med kunder i et marked man finner ut hva som fungerer, og hva som ikke fungerer.

Del
Powered by Cornerstone