Kulturministeren glemte kirken

Regjeringen, ved kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), har nedsatt et utvalg for å utrede spørsmålet om søndagsåpne butikker. For dette fortjener hun honnør.
01. Juli 2016
Halvor Nordhaug, foto av kirken.no
Halvor Nordhaug, foto av kirken.no

Men utvalgets sammensetning skaper forundring. Her er svært mange kompetente personer samlet fra næringslivet, fagbevegelsen, politikken og Konkurransetilsynet, samt en professor i økonomi. Kulturministeren er åpenbart opptatt av å legge forholdene til rette for handelen og unngå konkurransevridning. Men hvorfor har hun tatt så lett på behovet for kompetanse nettopp i det som er problemets kjerne: søndagens stilling som helligdag i rammen av en kristen kultur?

Rett nok er det blant utvalgets 14 medlemmer med en representant for den kristne tankesmien Skaperkraft. Men her er ingen representative ledere hverken fra Den norske kirke eller andre trossamfunn.

Av: Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin

Foto: kirken.no

Del
Powered by Cornerstone