Kampen for Europa

Historia om dei som stod bak EU, syner ein røyndom der død, tru og hardt arbeid er ein del av kvardagen. Både nei- og ja-sida har mykje å læra av denne boka.
01. Juli 2016

Fryktens kontinent gjev eit portrett av arbeidet fleire europeiske politikarar og embetsmenn gjorde for europeisk samarbeid i det tjuande hundreåret. Er det noko desse personane hadde sams, så er det nett det at dei greidde å kombinera ideala sine med eit realistisk syn på mennesket. Dette er eit typisk trekk ved kristendemokratiske politikarar på kontinentet. Ved å skriva biografisk syner de la Torre korleis personleg bakgrunn påverkar korleis ein tenkjer politisk.

Del
Powered by Cornerstone