Fra frykt til tillit

Frank Rossavik har skrevet forordet til Victoria Martins bok «Fryktens kontinent.
03. Mai 2016

Hvordan europeere begynte å stole på hverandre», som lanseres i dag. Boken, et samarbeid mellom Frekk Forlag, Europabevegelsen og tankesmien Skaperkraft, handler om hvordan frykt ble snudd til tillit i etterkrigstidens Europa.

Del
Powered by Cornerstone