Den europeiske drømmen i krise

Victoria Martin de la Torre dro på jakt ­etter EUs grunnleggere. Hun fant fem menn med ulik tro og ideologi, men med en felles og storstilt visjon som nå trues av havari.
11. Mai 2016

I disse dager lanseres den norske versjonen av boken: Fryktens kontinent - Hvordan europeere begynte å stole på hverandre, støttet av Fritt Ord, Europabevegelsen og tankesmien Skaperkraft.

- Boktittelen Fryktens kontinent passer tilsynelatende godt også på dagens Europa, ikke bare på et krigsødelagt kontinent som for sju tiår siden var ute av sin andre verdenskrig på bare én generasjon?

- Europa i dag er langt på vei et kontinent preget av frykt, med noen klare paralleller til Europa på 1930-tallet. Etter finanskrisen har ledigheten økt, folk føler seg mer usikre og det er en voksende populisme med jakt på enkle løsninger. Vi ser også voksende nasjonalisme, sier de la Torre.

Del
Powered by Cornerstone