Det er verre å spise kjøtt enn å ta abort

Kvinner som tar abort har tungtveiende grunner for å gjøre det. Vi har ingen slike grunner når vi velger å ta livet av dyr for vår egen forlystelse, skriver Aksel Braanen Sterri.
15. Mars 2016

Andreas Masvie og Silje Kvamme Bjørndal avlegger meg en visitt i Tidsskriftet Minerva. De mener at mitt forsvar for dyra ikke kan kombineres med mitt forsvar for fosterdiagnostikk og selektiv abort.

Eller som de skriver på nynorsk: «You can't have it both ways, Sterri». 

Det er selvfølgelig smigrende å bli utsatt for en slik grundig analyse fra to kristne tenkere. Men gitt den tilsynelatende rigide presentasjonen av mitt argument, skulle en forvente at de ikke foretok sprang og tolkninger de ikke har dekning for.

Det er både konsekvent og riktig å kritisere det å behandle dyr som rene midler for vår egen forlystelse og samtidig forsvare kvinners rett til abort, inklusive selektiv abort. Foreldrenes grunner for å ta abort er mye mer tungtveiende enn fosterets vern. Det samme kan ikke sies når vi velger kebab over falafel.

Del
Powered by Cornerstone