Oslofolk er mest positive til islam

Nesten annenhver osloborger mener islam er et positivt innslag i det norske samfunnet. Nord i landet er skepsisen til islams innflytelse langt større.
15. Desember 2015

Utviklingsleder Hermund Haaland i den kristne tankesmien Skaperkraft mener islam i økende grad er blitt betraktet med et kritisk blikk de siste årene.

– Hvis jeg prøver å sette meg i muslimenes sted, vet jeg at mange ikke kjenner seg igjen i bildet som tegnes, sier han, og sammenlikner med opplevelsen kristne kan ha når troen deres omtales i media. Derfor synes han det er viktig å gi rom for nyanser, både blant dem som forsvarer og dem som kritiserer islam.

Haaland deler også Sultans vurdering av at nordmenn som bor i områder der de kommer i kontakt med muslimer, blir mer positivt innstilt.

Del
Powered by Cornerstone