Den liberale tankesmien Skaperkraft

– Vi jobber ut fra et kristent verdigrunnlag og ønsker å bidra i den offentlige debatten med et kristent ståsted. Vi liker oss i debatter som angår tro og samfunn. Men man skal være forsiktig med å argumentere rent religiøst i en offentlig debatt, så vi må argumentere allmenngyldig.
23. Oktober 2015

Rygg mener tankesmiene tilfører den offentlige debatten noe som de politiske partiene ikke makter.

– Vi utfyller hverandre, og jeg tror at Skaperkraft har en spesiell rolle i og med at vi løfter frem troens betydning i samfunnet.

– Hvorfor er det lurt å blande tro og politikk?

 Fordi tro er viktig for menneskene. Politikken blir svært lite relevant og også historieløs hvis man prøver å skape et skarpt skille.

Flyktningkrisen og liberale verdier
Den pågående flyktningkrisen aktualiserer allianser på to ulike nivåer på tvers av venstre- høyreaksen i politikken. Den første kan kalles en bred liberal allianse som er internasjonalt orientert. Den andre er nasjonalt orientert og konservativ. Den forener fagforeninger på venstresiden som er kritisk til billig utlands arbeidskraft med den nasjonalt orienterte høyresiden. Rygg plasserer seg og Skaperkraft trygt i den første alliansen.

De som innvandrer, må lære språk raskere og de må komme fortere ut i jobb.

– Jeg er optimistisk med tanke på migrasjon. Integreringspolitikken er viktig, og vi må tenke nytt. Mottaksplasser er pasifiserende og koster mye penger. De som innvandrer, må lære språk raskere og de må komme fortere ut i jobb. Vi må lære av positive eksempler. Innvandrere er en mulighet for et Europa som mangler arbeidskraft, og den kan skape nye muligheter for innovasjon.

Del
Powered by Cornerstone