Sekulær uro

Bokanmeldelse: Ingrid Vik har tala med dei kristenkonservative og vert uroleg. Men Guds lobby seier meir om Vik enn om dei ho skriv om.
11. September 2015
Faksimile Dag og Tid
Faksimile Dag og Tid

Frontane ho dreg opp, er unyanserte. I boka er det berre dei kristne mot dei sekulære (ho sjølv), men det hadde vore fullt mogeleg for Vik å alliere seg med kristne argument mot Israel, mot homofrykt, mot kristne friskular, for kjønnsnøytralt ekteskap. 

Hadde ho lese seg opp på debattar internt i Kristen-Noreg, ville ho ha sett kristen argumentasjon som langt på veg ville vere samanfallande med hennar eige sekulære perspektiv. 

Vi får det gamle biletet: Kristne er reaksjonære og har eit «gamalt tankegods», medan dei sekulære er for fornuft og framsteg. Her er ho positivist. Røyndomen er meir nyansert. 

Del
Powered by Cornerstone