Vi har sviktet de unge

I Dagen torsdag skrev Hermund Haaland (39) et innlegg hvor han etterspurte rollemodeller i kristne sammenhenger. Misjonshøvding 
erkjenner at seniorene ikke har 
vært de åndelige lederne de burde ha vært.
27. Juni 2015

– Jeg tror vi kunne ha vært mer sammen med våre barn i oppveksten. Vi kunne satt av mer tid til den gode samtalen, sier Skaaheim.

Personlig opplever han at han alltid har vært opptatt av den unge generasjonen, men at dette ikke har vært typisk for hans generasjon.

Problemet, ifølge Skaaheim, er ikke at man har vært så opptatt med seg selv og sine egne behov.

– Min generasjon har selv hatt trøbbel med å finne vår rolle. Våre foreldre var gjerne autoritære og de hadde snevre rammer for hva vi fikk gjøre. Mange i min alder har reagert mot dette ved å ikke blande seg opp i sine barns liv. Det har gjort oss utydelige. Vi har trukket oss tilbake. Vi har blitt en tilbaketrukket generasjon, sier Skaaheim.

Del
Powered by Cornerstone