Skaperkrafts lederutviklingsprogram

Tankesmien Skaperkraft vil utvikle ledertalenter for å bygge og prege samfunnet. Derfor inviterer vi deg som er mellom 21 og 26 år til Skaperkrafts lederutviklingsprogram 2017/18.

Norge, Europa og verden trenger gode ledere. Ledelse starter med villigheten til å ta ansvar. Det begynner med eget liv og fortsetter med å få de rundt seg til å blomstre, slik at bedriften, organisasjonen og samfunnet bygges bærekraftig og sterkt. Dette må skje i hver generasjon.

«Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener», sa Jesus. Vi mener verdenshistoriens fremste leder er et svært godt utgangspunkt for ledelse. Vi tror ledelse skjer best hvis Bibelens prinsipper brukes som byggesteiner; tilgivelse, integritet, ærlighet, nøysomhet, arbeid, tydelighet, generøsitet og frihet. Det bygger et godt samfunn. I lederutviklingen vil vi se nærmere på dette. 

 

        Skaperkrafts lederutviklingsprogram        Skaperkrafts lederutviklingsprogram     

      Skaperkrafts lederutviklingsprogram   

 

Det beste med kurset er den gode undervisningen, fokuset på karakterbygging og ikke minst nettverket av  samfunnsengasjerte mennesker som man blir kjent med 

(Tidligere deltaker)

 

Vi søker deg som

 • Er mellom 21 og 26 år (kan fylle 21 i løpet av kursåret)

 • Har vist lederinitiativ (i studie-, organisasjons-, menighets- eller næringsliv, ol.)

 • Ønsker å utøve samfunnsbyggende ledelse videre i livet

 • Har høy grad av motivasjon

 • Vil forplikte deg til opplegget som går over 5 helger, samt deltakelse i prosjektoppgave

 

Gjennom lederutviklingsprogrammet vil du

 • Bli bedre kjent med deg selv; hvordan du er som person og leder, og bli bevisst på hvordan du investerer din tid og dine krefter

 • Se hvordan du kan følge Jesu prinsipper for ledelse, integrere disse i det du gjør og bidra til å løse samfunnsutfordringer

 • Trenes i å takle ulike aspekter ved å lede deg selv og andre. Vi vil se på: visjon, strategi og planlegging, problemløsning, kommunikasjon, konflikthåndtering og endringsledelse.

 • Samarbeide med andre deltakere i en prosjektoppgave gjennom året
 • Få innsikt i samfunnsledelse; løse konkrete samfunnsbehov, for eksempel ved hjelp av innovasjon.
 • Få tilbud om en personlig coach

 • Bygge karakter, bli utfordret og utrustet

 

I tillegg til kunnskapen jeg har fått gjennom undervisningen, har teambuilding-utfordringer og samarbeid i notatgruppa (og samtalene om dette med mentor) vært spesielt nyttige. Dette vil garantert komme til nytte senere!

(Tidligere deltaker)

 

Foredragsholdere

I tillegg til de kursansvarlige vil du i løpet av lederutviklingsprogrammet møte ledere innen næringsliv, politikk, media og øvrige samfunnssektorer. De vil utruste deg med god, inspirerende og stødig undervisning om ledelse, og vil dele av sin livserfaring i det å følge Jesus på en integrert måte.

 

Praktisk informasjon

Sted: Oslo

Pris: Programmet har egenandel på kr 4 900. Dette dekker pensum og kursmateriale, samt overnatting og mat. Reiseutgifter dekkes selv. Kurset gjennomføres med stor grad av sponsing og har en estimert verdi på minimum kr 30 000 pr. person. Skaperkraft vil investere i deg!

Varighet: Fem helgesamlinger fra september 2017 til april 2018.

Datoer : 22.-24. September 2017 , 10.-12. November 2017, 5.-7. januar 2018, 16.-18. februar 2018, 13.-14. april 2018

 

Søknad

Søknadsfrist: 6. august

Plasser: Vi har kun 16 plasser, og vi oppfordrer både gutter og jenter til å søke. Søkertallet har vært høyt de siste årene, så vi anbefaler at du bruker tid på å skrive en god søknad.

Søknad bør inneholde: Motivasjon for deltakelse på kurset, belyse tidligere ledererfaring fra studie-organisasjons-, menighets- eller næringsliv, hva du som leder har levert og oppnådd, og om dine ambisjoner for fremtiden. Legg også ved CV og bilde, og oppgi minimum to referanser.

Søknad sendes til: andrea@skaperkraft.no

 

Det er verdifullt å ha så mange dyktige folk som virkelig investerer i meg og mitt liv.

(Tidligere deltaker)   

 

Kursansvarlige

Vegard Kobberdal

Partner i Crafting House AS og daglig leder i BOAS eiendom 

Ole Thomas Talset

Administrasjonsleder i Skaperkraft

Edit Eikeland    

IT-arkitekt i Bama

Hermund Haaland

Utviklingsleder i Skaperkraft

Jørgen Kjærnes

Kaptein og foreleser i lederskap ved Krigsskolen

Andrea Oterhals Storhaug  

Tidligere deltaker

 

 

Powered by Cornerstone