Ble vi opplyst av opplysningstiden - del 1

"Det er opplysningstidens radikale ideer som skal ha mer av æren for det gode liv vi lever i dag enn kristendommens ideer", hevder Harald Eia.
Han påstår også at opplysningstiden ga oss "nye lykkebringende tankemåter som ikke står på skuldrene til kristendommen, men snarere skyver den bort."

Har han rett? Eller videreforedlet opplysningstidens tenkere kristendommens menneskesyn og verdensbilde?

Har vi demokrati og menneskerettigheter på tross av eller på grunn av kristendommen?

I dette seminaret stiller Skaperkraft spørsmålet: «Ble vi opplyst av opplysningstiden? Kristendom og opplysningstid – Hvor kommer de moderne verdiene fra?»

Vi har utfordret fire kompetente akademikere til å svare. I seminarets del 1 presenterer hver av dem sitt syn i korte foredrag på ca. 15 minutter. Disse er:

- Arild Pedersen, professor emeritus ved institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo

- Vidar Haanes, professor i kirkehistorie, rektor ved MF vitenskapelig høyskole

- Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

- Henrik Syse, professor i filosofi ved Bjørknes Høyskole og forsker ved Institutt for fredsforskning.

Du ser seminaret på Skaperkrafts Facebookside. Du kan se det også uten å ha Facebook-konto.

Tirsdag 8. desember kl 20 møtes de fire til samtale, ledet av Kristin Aavitsland, professor ved MF vitenskapelig høyskole. Dette blir seminarets del 2 og denne samtalen sendes også på Skaperkrafts Facebook-sider. (Se også invitasjon i eget Facebook-arrangement som publiseres i uke 48).

Både de enkelte foredragene og samtalen i del 2 blir liggende tilgjengelig på vår Facebook-side i ettertid.

Seminaret er en del av Skaperkrafts JUBTI-prosjekt (Jubileenes tiår – på vei mot 2030). Her setter vi fokus på de nasjonale jubileene vi står foran for å løfte opp viktige spørsmål som disse markeringene reiser. Les mer på www.skaperkraft.no/JUBTI.

DESEMBER
03
20:00 — 21:15
Del
Powered by Cornerstone