Arendalsuka: Bistand mot slaveri

Er norsk bistand et egnet virkemiddel og hvordan kan næringslivet bidra til å få mennesker ut av det moderne slaveriet? Bli med på Arendalsukas viktigste frokostmøte.

Regjeringen har i Granavolden-plattformen uttrykt at kampen mot moderne slaveri skal trappes opp med et eget bistandsprogram mot moderne slaveri. Minst 40 millioner mennesker lider hvert år som ofre for moderne slaveri. FNs bærekraftsmål 8.7 krever at vi skal «treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.

Men hvordan og hvorfor skal dette gjøres? I en todelt bolk tar vi først for oss om hvorvidt norsk bistand kan være et bra virkemiddel for å nå FN's bærekraftsmål om dette temaet før vi i bolk to spør oss hvordan næringslivet med aktsomhetsvurderinger kan bidra til å få mennesker ut av denne industrien.

SESJON 1

09:00 – 10:00: Kan bistand være et effektivt virkemiddel mot moderne slaveri?

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein stiller til paneldebatt for å presentere overordnede rammer for et nytt bistandsprogram mot slaveri og diskutere hvordan vi best kan treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe moderne slaveri. I tillegg møter du:

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
Sissel Aarak, programsjef i SOS Barnebyer
Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen


SESJON 2

10:15-11:15: Næringsliv og moderne slaveri: Er aktsomhetsvurderinger løsningen?

I tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, forventer norske myndigheter at selskaper gjør aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger er et internasjonalt ledende verktøy. Hvordan gjør norske selskaper aktsomhetsvurderinger for å begrense slaveri og kritikkverdige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Finnes det konkrete eksempler på at aktsomhetsvurderinger har ledet til identifisering av problemer, og at tiltak således er iverksatt? I panelet stiller flere representanter fra næringslivet som jobber med disse vurderingene i sine verdikjeder.

Du møter:
Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk Handel Norge
Bjart Pedersen, fagsjef i Norgesgruppen
Annabelle Lefébure-Henriksen, Daglig leder i Fairtrade Norge


Frokost serveres fra 8:30

Arrangører: SOS-barnebyer, Raftostiftelsen, Etisk Handel Norge, Hope for Justice, Fairtrade Norge, Det Norske menneskerettighetsfond, For Freedom, Frelsesarmeen, Hope for Justice, Kirkens nødhjelp, NorgesGruppen ASA, Telenor, Plan Norge, Tankesmien Skaperkraft, A21 og LightHouse

Vel møtt.

AUGUST
14
08:30 — 11:15
Del
Powered by Cornerstone