Populismen i Europa - seminar med Jürgen Moltmann

Er Europas kristne arv et grunnlag for demokrati og menneskerettigheter eller et verktøy for nasjonalisme og populisme?

Professor Jürgen Moltmann er en av vår tids mest betydningsfulle nålevende teologer. Hans teologi har vært av stor betydning for kirke, økumenikk og teologi gjennom mer enn femti år. I en alder av 92 år er han fortsatt aktiv som forfatter og foreleser, og med bakgrunn i hans sterke personlige erfaringer andre verdenskrig representerer Moltmann en unik stemme i møte med de populistiske og nasjonalistiske strømingene vi ser i dagens Europa. Onsdag 26 september kan du høre Moltmann med flere gå inn i et av de mest brennbare spørsmål i vår tid.

 

Program:
Introduksjon ved Vidar Haanes, rektor ved MF vitenskapelig høgskole.
Populisme og religion i Europa: Cathrine Moe Thorleifsson, Senter for ekstremismeforskning ved UiO.
Jürgen Moltmann, intervju ved Silje Bjørndal.
Hva tenker fremtidens politiske ledere? Ada Johanna Arnstad, leder i Senterungdommen, Martine Tønnesen, leder i KrFU, Amalie Gunnufsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre.


Avsluttende kommentar ved Christel Lamère Ngambi, Skaperkraft. Seminaret er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høgskole og tankesmien Skaperkraft og har tittelen: “Europe’s christian heritage – a basis for democracy and human rights or a tool in the hands of nationalism and populism?”

Seminaret er en del av programmet for Jürgen Moltmanns besøk i Oslo. Moltmann er invitert til Norge i et samarbeid mellom MF og Nord Universitet. Les mer om Jürgen Moltmann og det øvrige programmet her: https://www.mf.no/om-mf/arrangementer/besok-av-jurgen-moltmann

Hjertelig velkommen!

SEPTEMBER
26
18:00 — 20:00
LITTERATURHUSET I OSLO
Del
Powered by Cornerstone