Masterstipend

Nå kan du få støtte til arbeidet med din masteroppgave. Sammen med Kristent Pedagogisk Forum lanserer vi et masterstipend på opptil 30.000 kroner.
21. September 2015
Illustrasjonsfoto fra sxc.hu
Illustrasjonsfoto fra sxc.hu

Skal du skrive masteroppgave? Kanskje skal du skrive en oppgave som også er relevant for tankesmien Skaperkraft?  Dersom du har skrevet en oppgave du tror vil være relevant for oss(se temaene under) vil du altså kunne få en "belønning" for dette.

Vi samarbeider med Kristent Pedagogisk Forum og vil derfor i første omgang prioritere oppgaver innen utdanning, men har fire områder som vil kunne få støtte:

1. Tro og samfunn 
Skaperkraft vil bidra til større forståelse for religionens plass i samfunnet. Derfor vil vi støtte studenter som vil fordype seg i tema som henspiller til muligheter og utfordringer for et livssynsåpent samfunn.

Aktuelle tema er:
1. Forholdet mellom tro og ytringsfrihet
2. Den pågående verdikampen knyttet til menneskerettighetsbegrepet

2. Økonomi, næringsliv og nyskaping
Tankesmien Skaperkraft baserer sin tenkning om økonomi og næringsutvikling på haugianernes samfunnsbyggende verdier. Hvordan kan denne arven ivaretas i vårt fremtidige norske næringsliv?

Tema 1: Næringslivet i Norge står overfor store omstillinger. Dette skyldes siste års sviktende oljepris og et generelt behov for å vri vår næringsstruktur i en mer bærekraftig retning for miljøet. Hvordan kan offentlig sektor, det etablerte næringsliv og universiteter/forskningsmiljøer bedre legge til rette for et mer diversifisert næringsliv? Norge skårer generelt høyt på entreprenørskapsindekser som "Global Entrepreneurship Monitor", men norske selskaper vokser seg sjelden over fem ansatte. Hvordan skaper vi morgendagens vekstbedrifter?

Tema 2: Finanskrisen i 2008 avdekket et globalt finansielt system som ikke gagner samfunnet som helhet. Gjeld ble skjøvet fra banksektor til nasjonalstater, og ulikhetene øker mellom fattig og rik i stadig flere vestlige land. En av drivkreftene som i tilstrekkelig grad ikke temmes, er den menneskelige grådighet. På hvilken måte kan etikk og moral reintegreres i økonomisk teori og tenkning på en måte som bidrar til det økonomiske systems bærekraft i lengden? Hvilke strukturelle grep kan tas globalt for å forhindre kapitalismens baksider å ta overhånd? Den svarte økonomien i Norge er estimert til 430 MRD per år (A.T. Kearney). Hvikle strukturelle endringer må til i Norge for å få bukt med den svarte økonomien her til lands?

3. Utdanning
Skolen er samfunnets viktigste arena for kunnskap og verdiformidling. Hvordan kan vi utvikle skolen slik at den i størst mulig grad gir tilpasset opplæring til den enkelte elev, samtidig som den leverer kvalifisert arbeidskraft til fremtidens arbeidsliv?

Aktuelle tema er:
1. Skolen som dannelsesarena
2. Frafall fra videregående opplæring

4. Forvaltning og solidaritet
Skaperkraft vil arbeide for trygghet og menneskerettigheter for utsatte grupper i verdenssamfunnet.

Aktuelle tema er:
1. Flyktninger og nye folkevandringer
2. Menneskehandel – nasjonalt og internasjonalt
3. Moderne bistandspolitikk

 
I søknaden ber vi kandidaten legge ved et sammendrag av masteravhandlingen, videre bør søknaden inneholde en beskrivelse av hvordan avhandlingen er relevant for et av de fire nevnte satsingsområdene. Til kandidater som får stipend forventer vi at det skrives en tilgjengelig rapport basert på masteravhandlingen. Søknad sendes til nestleder i Skaperkraft Håkon Pettersen på epost hakon@skaperkraft.no 
Del
Mer fra samme forfatter

Retur av konvertitter til Iran, Afghanistan, Somalia og Pakistan

NYTT SKAPERKRAFT-NOTAT: Er retur av konvertitter til disse landene retur til forfølgelse?

Publisert: Håkon Pettersen, Stig Magne Heitmann
- 07. August 2016

Konvertittavtalen må få tilbakevirkende kraft

Følgende for de det gjelder er så voldsomme at de fortjener å få sin sak prøvd en gang til.

Publisert: Bergens Tidende, Håkon Pettersen
- 03. August 2016

Religionfrihetens grense

Hvordan skal samfunnet forholde seg til annerledes tenkende?

Publisert: Vårt Land, Håkon Pettersen
- 17. Juni 2016

Zlatan, Özil og det store vi

Fotballstjerner som Zlatan Ibrahimovic og Mesut Ôzil viser vei for titusenvis av europeiske innvandrer- og migrantbarn.

Publisert: Klassekampen, Håkon Pettersen
- 10. Juni 2016

Gründerløft for flyktninger

Nytt Skaperkraft-notat: Forslag til nasjonalt gründerløft for flyktninger som kommer til Norge.

Publisert: Håkon Pettersen
- 23. Februar 2016
Powered by Cornerstone