Notater

Rapport om mobbing og fattigdom

Ny Skaperkraft-rapport: Skaper mobbing fattigdom?

Publisert: Randi Dorothea Aamodt Espegren
- 22. November 2017

Retur av konvertitter til Iran, Afghanistan, Somalia og Pakistan

NYTT SKAPERKRAFT-NOTAT: Er retur av konvertitter til disse landene retur til forfølgelse?

Publisert: Håkon Pettersen, Stig Magne Heitmann
- 07. August 2016

A Nasty Business

Skaperkraft-notat: Towards a value-chain approach for combatting human trafficking.

Publisert: Catharina Drejer
- 13. Juni 2016

Når kjønn kan velges

Hvilke utfordringer er det med fritt valg av kjønn? Hva kan et tredje kjønn bety? I dette Skaperkraft-notatet får du en oppsummering av vårens debatt om fritt valg av juridisk kjønn.

Publisert: Filip Rygg
- 13. Juni 2016

Drømmeløft for flyktninger

Hvordan kan flyktninger bli en ressurs i Norge? Sammen med Innovasjon Norge, Guts to change og Frelsesarmeen, arrangerte vi drømmeløft for 22 flyktninger 6. mai 2016.

Publisert: Filip Rygg
- 30. Mai 2016

Gründerløft for flyktninger

Nytt Skaperkraft-notat: Forslag til nasjonalt gründerløft for flyktninger som kommer til Norge.

Publisert: Håkon Pettersen
- 23. Februar 2016

Notat: Bosetting av Syriske flyktninger i Norge

Åtte av Norges største humanitære organisasjoner har tatt til orde for at Norge bør bosette 10.000 syriske flyktninger. Er det mulig og hvordan kan staten hjelpe kommunene?

Publisert: Filip Rygg
- 11. Mai 2015

Notat: Åtte tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet

I dette notatet fremlegges status quo for menneskehandel, også kalt det moderne slaveriet. Hovedfokuset rettes mot situasjonen i Norge og hva man kan gjøre for å bekjempe denne kriminaliteten.

Publisert: Andreas Masvie, Daniel Joachim Kleiven, Tonje Fyhn
- 11. Mai 2015

Skaperkraft notat 2-2014: Norsk skyggeøkonomi

Trainee i Skaperkraft, Magnus Aagaard Skeie, har utarbeidet et notat for Skaperkraft om den norske skyggeøkonomien.

Publisert: manus
- 20. November 2014

Skaperkraft-notat 1/2014: "En livssynsåpen skole for et livssynsåpent samfunn"

Stålsett-utvalget tar til ordet for et samfunn der alle religioner og livssyn er likestilte, og hvor staten skal likebehandle alle. Men kan staten selv være nøytral mellom ulike livssyn? Hvis ikke: på hvilket livssynsgrunnlag bør en stor og viktig samfunnsinstitusjon som grunnskolen drives?

Publisert: Magnus Aagaard Skeie
- 24. April 2014
1 - 10 av 16
Powered by Cornerstone