Formål, basis og satsningsområder

Tankesmien Skaperkraft har som formål å stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging.

Skaperkraft baserer seg på individets egenverdi og vårt felles ansvar for utvikling av et bærekraftig og inkluderende fellesskap.

Skaperkraft er inspirert av Bibelens grunnleggende verdier og klassisk kristen tenkning.*

* slik det blant annet kommer til uttrykk i The Cape Town Commitment (Norsk: Cape Town-erklæringen) fra Lausanne III.

 

Skaperkraft vil særlig engasjere seg i:

  • Tro og samfunn – ta vare på det beste i vår kristne kulturarv i møte med andres tro i et sekulært, moderne og multikulturelt samfunn
  • Relasjonisme – styrke samfunnets fellesskapsverdier og sosiale kapital
  • Økonomi, næringsliv og nyskaping – frigjøre bærekraftig og etisk god skaperkraft for å bygge fremtiden
  • Forvaltning og solidaritet – bidra til nasjonal og internasjonal bærekraftig velferdsøkning
  • Helse og livskvalitet – fremme verdighet, etikk og ressursfordeling i behandling og omsorg
  • Utdanning – promotere dannelse og frigjøring av individets potensiale til samfunnets beste
Powered by Cornerstone