Leder i magen?

Tankesmien Skaperkraft vil utvikle ledertalenter for å bygge samfunn. Derfor inviterer vi deg som er mellom 19 og 26 år til Skaperkrafts ledertreningsprogram 2017/18.

Skaperkrafts ledertreningsprogram for unge er et kurs for deg mellom 19 og 26 år som har vist lederinitiativ og har ambisjoner om å utøve samfunnsbyggende lederskap. Kurset utvikler ledertalenter til å bygge og prege samfunnet.

Kurset går over fem helger i løpet av perioden september 2017 til april 2018. Høy motivasjon kreves av den enkelte deltaker.

Mer informasjon om søknadsfrist og årets opplegg, kommer snart!

Leder i magen?

Gjennom ledertreningsprogrammet vil du:

 • Bli bedre kjent med deg selv; hvordan du er som person og leder, og bli bevisst på hvordan du investerer din tid og dine krefter

 • Se hvordan du kan følge Jesu prinsipper for ledelse, integrere disse i det du gjør og bidra til å løse samfunnsutfordringer

 • Trenes i å takle ulike aspekter ved det å lede andre

 • Samarbeide med andre deltakere i en prosjektoppgave gjennom året

 • Bygge karakter, bli utfordret og utrustet

Gjennom programmet vil du få innsikt i:

 • Kristent verdensbilde/ledelse i Jesu fotspor

 • Selvledelse og ledelse med og av andre; visjon, strategi og planlegging, problemløsning, kommunikasjon, konflikthåndtering, endringsledelse

 • Samfunnsledelse; løse konkrete samfunnsbehov

Foredragsholdere

I tillegg til de kursansvarlige vil du i løpet av ledertreningsprogrammet møte ledere innen næringsliv, politikk, media og øvrige samfunnssektorer. De vil utruste deg med god, inspirerende og stødig undervisning om ledelse, og vil dele av sin livserfaring i det å følge Jesus på en integrert måte.

Vi søker deg som:

 • Er mellom 19 og 26 år

 • Har vist lederinitiativ (i studie-, organisasjons-, menighets- eller næringsliv, ol.)

 • Ønsker å utøve samfunnsbyggende ledelse videre i livet

 • Har høy grad av motivasjon

 • Vil forplikte deg til opplegget som går over 5 helger, samt deltakelse i prosjektoppgave

Kurset har 16 plasser, og vi oppfordrer både gutter og jenter til å søke.

Starthelgen i september og samlingene i oktober og februar varer fra fredag til søndag og inkluderer overnatting. Øvrige samlinger har en bolk fredag kveld og full dag lørdag. Under samlingene i januar og april må overnatting ordnes selv, men vi kan være behjelpelige ved behov.

Sted: Oslo

Pris: Kurset har egenandel på kr 4 900. Dette dekker pensum og kursmateriale, samt overnatting og mat under helgesamlingene sep/nov/feb, og snacks og lunsj på de øvrige samlingene. Reiseutgifter dekkes selv. Kurset gjennomføres med stor grad av sponsing og har en estimert verdi på minimum kr 30 000 pr. person. Skaperkraft vil investere i deg!

Kursansvarlige

 Vegard Kobberdal

Partner i Crafting House AS

Ole Thomas Talset

Administrasjonsleder Skaperkraft

Linn Tjernsbekk Haaland

Tidligere prosjektleder, Ungdom i Oppdrag

Hermund Haaland

Utviklingsleder, Skaperkraft

Edit Eikeland    

IT-arkitekt i Bama

Ellen Johanne Weydahl

Tidligere deltaker

 

 

Powered by Cornerstone